Liên minh quảng cáo
asign là dịch vụ kết nối các LCD tại các cửa hàng với mạng lưới chia sẻ quảng cáo thông minh và dễ dàng vận hành từ xa